Bærekraft og Design

Vi trenger ikke flere produker – vi trenger de riktige produkter

Bærekraft og design hører sammen. Mange beslutninger og fremtidige føringer legges i designprosessen – som fx materialvalg/produksjon. Det er derfor viktig å få klarlagt sine bærekraftsmål tidlig, så man treffer de riktige beslutninger i utviklingen av sine produkter.

Jeg hjelper bedrifter med å se seg selv i et bærekraftperspektiv – finne muligheter for både bedriften og miljøet. Man snakker om “virksomhet – samfunn – miljø” eller på engelsk “profit – people – planet”. Det betyr at man skal tjene penge samtidig som man produsere på en bærekraftig måte og bidrar til samfunnet.

Som en del av første fase i designprosessen – research/skisse fasen – ser vi på bærekraft. Hvilke mål man skal arbeide mot, bruker FN bærekraftsmål og lager en visjon som et styringsverktøy – for å kunne ta gode valg som holder inn i fremtiden.


Dette bærekraftmålene jeg jobber mot:

Å DESIGNE PRODUKTER SOM BIDRAR TIL BÆREKRAFTIG ADFERD

Nr. 8 – Ressurseffektivitet innenfor forbruk og produksjon.

Nr 12 – Sikre bærekraftige forbruks- og produksjonsformer – avfallsreduksjon, gjenvinning og gjenbruk.

Nr 17 – Samarbeid – tverrfaglig nettverk innenfor design og bærekraft.