Bærekraft og Design

Bærekraft og design hører sammen. Mange beslutninger og fremtidige føringer legges i designprosessen – som fx materialvalg/produksjon. Det er derfor viktig å få klarlagt sine bærekraftsmål tidlig, så man treffer de riktige beslutninger i utviklingen av sine produkter.

Jeg hjelper bedrifter med å se seg selv i et bærekraftperspektiv – finne muligheter for både bedriften og miljøet. Man snakker om “virksomhet – samfunn – miljø” eller på engelsk “profit – people – planet”. Det betyr at man skal tjene penge samtidig som man produsere på en bærekraftig måte og bidrar til samfunnet.

Som en del av første fase i designprosessen – research/skisse fasen – ser vi på bærekraft. Hvilke mål man skal arbeide mot, bruker FN bærekraftsmål og lager en visjon som et styringsverktøy – for å kunne ta gode valg som holder inn i fremtiden.