GRATISKURS 7. leksjon – modell og testing

Et produkt må alltid prøves i hånden OG testes …

Forestill deg at du setter ditt produkt i produksjon uten å ha testet det – tenk hva det kan koste.

Du må alltid prøve ditt produkt – fungerer det som du har tenkt og oppfyller det kravene til din målgruppe.

I video’en her skal vi se mer på det.

———

I neste og siste leksjon nr 8 er vi fremme ved produksjon – hvis du ikke føler du har fått jobbet dypt nok rundt ditt produkt, fått utviklet det godt nok – er jeg igang med et mere detaljert online-kurs med bla arbeidsverktøyer – så følg med når det blir lansert på http://www.facebook.com/bache.no