Designprofil Lundedalen

Et oppdrag for Skien kommune “prosjekt Lundedalen”

“Skien kommune ønsker at Lundedalen skal være en god møteplass i vakre omgivelser. Det skal tilrettelegges for fysisk uorganisert aktivitet og rekreasjon samtidig som landskapet ivaretas.
For å styre utviklingen er der behov for en helhetlig plan for området.”

Dette er en  designprofil for valg av former, materialer og farger + inndeling av dalen i forskjellige aktivitetsområder + valg av produkter og utemøbler: Og skal være et hjelpemiddel og inspirasjon for alle som jobber med Lundedalen, for å få følelsen av en helhet når man beveger seg gjennom dalen.