Do less ~ Be more

Showseminar: Hva bære vi med i ryggsekken…

Ide, konsept og grafisk profil – på en enkel måte for ét arrangement…

Fire coacher Ingeborg Lykseth, Kai Siggerud, Anne Ma og Terje Nordkvelle. delte teknikker til å fjerne tung ballast som alle går å bærer på. Unødvendig. I tre timer i Ibsenhuset inspirerte de til, og lærte bort nye måter å tenke på.

Gjester på scenen var Jon Schau og Geir Tangen, som begge representerte annerledes måter å tenke på.