– et rikere telemark

Utvikling av konsept, profil, hjemmeside og effekter til en konferanse for ettertanke, engasjement og handling

Målet med konferansen var at Telemark trenger å tenke nytt når det gjelder fremtidig verdiskapning. Dette skulle skje i møtet mellom næringsliv, frivillig sektor og sosiale entreprenører.

En av de mest morsomme og spektakulære effekter og øvelser på dagen, var et puslespill på 6 x 2 meter, som deltakene skulle samle i fellesskap — for å forstå deres brikke i den store sammenheng. Den henger idag på cafe stockmann i Skien.

Bak initiativet sto lyk-z & døtre, Kunstgjødsel kulturbyrå, Odd Grenland, Telemark Røde Kors og Norges Blindeforbund.

Foredragsholdere på dagen var:
Johan Andresen (Ferd), Amund Drønen Ringdal (Microsoft), Torbjørn Røe Isaksen (Høyre), Jacob Lund og Bjørn Richard Johansen (First House).