Innowalk

Hjelpmiddel til handikappet barn.

Da jeg utviklet Innowalk ønsket jeg at den skulle gi stolthet – som syklen er for andre barn – og for foreldrene å ha stående i stuen.

Det var et kompleks produkt å utvikle, det skal kunne innstilles og tilpasses mange forskjellige typer handikap – og består derfor av et stort antall enkel deler. Den designmessige utfording var å skape et enkelt funksjonelt hjelpemiddel med en helhetlig form og tydelig identitet.

Innowalk er utviklet i Grenland, all fagkompetanse fant vi her i fjorden – et fantastisk samarbeid med designer, ingeniører, teknikker, prototypebygging og fagmiljøet rundt handikappede barn,

Innowalk og Ånund Olsen vant i 2007 Skaperen på TV2 .

Oppdragsgiver: Made for movement