Kreativ Kunst

Hjemmeside/blogg og profil ~ også til galleriAB

Kreativ Kunst i Skien driver med kreativitet på mange forskjellige måte – det grunnleggende element er at alle mennesker er kreative. Vet å oppdage sine evner vil man få mer energi og glede i hverdagen.

Produktene som Kreativ Kunst levere er, kurser enten for grupper eller 1:1 + en kreativ kafe, hvor alle som trenger kreativt påfyll kan komme.

Anita Bjørbekk maler i selv og utstiller i eget galleriAB i Skien.

www.kreativkunst.no