Røde Kors

Illustrasjon- og visuellt verktøy for frivilligvertene i Røde Kors.

Røde Kors utfører en kjempe viktig jobb i samfunnet – hvor mange frivillige hjelper og bidrar.

Disse håndbøker og veiledere er utviklet av Telemark Røde Kors og blir brukt i hele landet.

De er verktøyer for å gjøre det lettere å være både frivillige og ledere av de frivillige.
Jeg har laget illustrasjonene + konseptet for å gjøre det til gode funksjonelle arbeidsverktøyer i hverdagen.
Den røde vott er et symbol for å rekke en hånd ut – og er gjennomgående i alle illustrajonene.