Splitten

Deler stekepanna i 2 – designet i et bærekraftperspektiv

Splitten er utviklet og designet for Meno as – ut fra et brennende ønske om å kunne utnytte stekepannen mere effektivt. Både i forhold til matlagingen med å spare tid og matvarer – men også i forhold til energi ved bruk av færre kokeplater og mindre oppvask.

Bærekraft har vært en del av designprosessen helt fra begynnelsen. Ved å sette langsiktige mål for produktet i forhold til lønnsomhet, betydning i samfunnet og gode miljø valg – er det lykkes å lage et produkt for fremtiden. Ønsket om en bærekraftig produksjon lykkes i først omgang kun med emballasjen – men ligger i planene fremover.

Emballasjen er designet med tanke på minst mulig materiale og å unngå mix som fx. lim, strips eller stifter – hvor bruken og funksjonen er illustrert vha. grafiske elementer – og med integrert oppheng for butikksalg. Materialet er miljøvennlig papp – hvor gjenvinning systemene er godt innarbeidet gjennom mange år i mange land – og enkel for forbrukeren å sortere.